Ellipse: Navnet ”Transactor” udspringer af det latinske ord “transactus”, hvilket kan oversættes med ”at drive / at gennemføre”Dobbeltparentes: Bemærk - Hjemmesiden er under udarbejdelse!

 

 

 

 

TransActor Management Consultants

 

Hvem er vi?

TransActor Management Consultants forretningsidé er, at styrke virksomheders evne til at drive og gennemføre strategier. Vi hjælper vores kunder med at udvikle klare strategier samt hurtigt og effektivt, at omsættes dem til synlige og målbare forretningsresultater!

TransActor Management Consultants ledes af direktør Michael Ejby – Telefon: +45 26 22 03 81 – E-mail: michael.ejby@transactor.dk  

 

Rådgivningsprofil – ”vores særlige kendetegn”:

Konsulentrådgivning fra TransActor Management Consultants er altid tilpasset virksomhedens aktuelle situation og dens unikke kultur og behov!

Det betyder, skræddersyede rådgivningsforløb baseret på en omfattende erfaringsbase og rettidig anvendelse af gennemprøvede koncepter og værktøjer.

Frem for lange rapporter, får virksomheden en seriøs samarbejdspartner, der går målrettet ind i organisationen og skaber forandring, fornyelse og forbedring, gennem engageret og handlingsorienteret rådgivning og sparring, der bygger på lavpraktiske løsninger der virker!

 

Rådgivningskompetencer:

TransActor Management Consultants rådgiver private og offentlige virksomheder og organisationer indenfor følgende områder:

·        Strategi

o   Balanced Scorecard & Performance Management”Udarbejde en klar strategi, der skaber ledelsesmæssigt overblik og sammenfatter kernen i virksomhedens forretningsgrundlag; Mission, Vision og Strategiske mål”

o   Strategiimplementering”Opfølgning på den strategiske og forretningsmæssige fremdrift, gennem konkrete handlingsplaner med delmål og milepæle, så alle ved, hvad de skal gøre ”fra i morgen”, for at omsætte strategiens ord til praktiske handlinger, der nytter og flytter!”

·        Forretningsprocesser

o   Salgsvækst & markedsudvikling – ”Sikre lønsom salgsvækst gennem bedre brug af virksomhedens kunde-, markeds- og produktviden, udvikling af kundevendte processer og styringssystemer samt styrkelse af salgsledelseskompetencerne!”

o   Effektivisering & optimering af bundlinjen – ”Fjerne spild og flaskehalse med udvikling af nye effektive og LEAN forretningsprocesser, der giver markante resultatforbedringer på kort, mellemlang og længere sigt!”.

·        Organisation

o   Organisationsudvikling – ”Medvirke til udformning af en klar og entydig organisationsstruktur med synlig kobling til den besluttede strategi, således alle har tydelige roller og ansvaret er klart placeret”

o   Opbygge en fælles kultur- og værdiforståelse – ”Planlægge og gennemfører et forløb, der skaber retningslinjer for og enighed om, hvordan vi vil drive vores virksomhed og dermed klarhed over, hvilke værdier og hvilken adfærd skal være styrende i det daglige!”

·        Ledelse

o   Sammentømrer ledergruppen – ”Skabe stærkt teamwork gennem praktisk samarbejde om virksomhedens fælles udfordringer + synliggøre koblingen til den enkelte leders ansvarsområde!”

o   Fælles lederadfærd – ”Facilitere en proces, der giver konkrete svar på: ”Hvad er god ledelse hos os?” – ”Hvad skal hver enkelt leder blive bedre til, for at der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør?”

 

Resultatopnåelse:

Markante forretningsresultater skabes, når virksomhedens medarbejdere har et klart billede af den overordnede strategi, og samtidig ved, hvor og hvordan de samlet og hver for sig, bidrager til målopfyldelsen.

Derfor samtænker TransActor Management Consultants fra starten udvikling og implementering i et integreret rådgivningsforløb. Uden en sådan løbende kompetenceopbygning og idriftsættelse, ender alt for mange konsulentprojekter med kun at leve, når de har nyhedens interesse, frem for at blive forankret som en afgørende del af virksomhedens reelle langsigtede forretningsforbedring.  

 

 


Kundereferencer:

Konsulenterne hos TransActor Management Consultants har tidligere løst opgaver for bl.a. følgende kunder:

 

Industri & Fremstilling:

AarhusKarlshamn, Dampa, Danapak, Dansk Eternit Holding, Grundfos, Hedeselskabet, Hatting-KS, J.A. Plastindustri, Pedershaab, Sander Design, Tholstrup Cheese

Finans, Handel & Service:

Kvadrat, Nykredit, SAS Component, SC Sørensen, TrygVesta, Wrist Holding

Retail:

Bonaparte, Fakta, JYSK, SILVAN

Offentlig:

Aalborg Kommune, Skejby Sygehus, Århus Sygehus

 

 

TransActor Management Consultant ApS – Teglhøjen 68 – 8382 Hinnerup – T: +45 26 22 03 81 – E: michael.ejby@transactor.dk